Продукти

Потребителския отдел и отдела за Опаковъчни решения на Stora Enso предлагат цялостни решения за опаковане, базирани на първични влакна., използвайки възобновяеми и рециклируеми материали.

Нашият професионален персонал заедно с наличното ни най-модерно оборудване гарантират качеството на нашите продукти. По-конкретно, нашият екип следва високите стандарти за отговорност на всички етапи на производство; от горската фаза и производството на целулоза до последната фаза от производството на опаковъчни материали. Нашата основна цел е рециклирането на всеки продукт в края на жизнения му цикъл..