ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Izjava voditelja obrade podataka „O zaštiti osobnih podataka“

Sve veća gospodarska i znanstvena suradnja, kao i međusobne odredbe za usluge obrade podataka, imaju za posljedicu razmjenu osobnih podataka, trend pojačan sve većom uporabom suvremenih sredstava telekomunikacija.

Iz tih razloga potrebno je pažljivo obraditi podatke.

Voditelj obrade navodi kako je njegova svrha poštivanje načela koja reguliraju zaštitu podataka za njihovu obradu, budući da se zalaže za poštivanje individualnih prava i privatnosti pojedinaca.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke s posebnom pažnjom i uvijek u skladu s Uredbom EU 2016/679, važećim nacionalnim zakonom i važećim zakonom.

Za potrebe ove Direktive primjenjivat će se sljedeće definicije:

Subjekt obrade podataka: svaka fizička osoba čiji su osobni podaci predmet obrade od strane ili u ime Društva.

Osobni podaci: svi podaci u vezi s identificiranom ili identificiranom fizičkom osobom koji se odnose na njezin fizički, fiziološki, psihološki, emocionalni ili ekonomski status, kulturni ili društveni identitet.

Obrada: obrada osobnih podataka („obrada“), bilo koji posao ili niz poslova koji se obavljaju na osobnim podacima, kao što su prikupljanje, registracija, pohrana, izmjena, analiza, uporaba, korelacija, blokiranje (zaključavanje), brisanje ili uništavanje.

Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka (SZP)
Voditelj obrade podataka je tvrtka PAPER SOLUTION S.A. sa sjedištem u ulici Stadiou 3, Atena, Grčka, porezni identifikacijski broj (PIB): 094286913 Porezni ured za dionička društva – Područni ured Atena („Voditelj obrade podataka“).

Podaci koje obrađujemo

Nakon vašeg pristanka, obrađujemo sljedeće uobičajene i osjetljive osobne podatke koje dajete prilikom interakcije s web stranicom https://www.papercare.co/ i korištenjem usluga i funkcija koje ona pruža. Ti podaci uključuju ime i prezime, podatke za kontakt, adresu i sadržaj vaših posebnih zahtjeva, ažuriranja ili izvješća, kao i dodatne podatke koje voditelj obrade može pribaviti, uključujući od trećih strana, u kontekstu poslovanja aktivnost (“Podaci”).
Kako biste mogli ispuniti zahtjeve koje podnosite putem obrasca za kontakt i/ili dati obavijesti o nepovoljnim događajima, potrebno je pristati na obradu podataka označenu zvjezdicom (*).

Bez ovih obveznih podataka ili vašeg pristanka ne možemo nastaviti dalje. Nasuprot tome, podaci potrebni u poljima koja nisu označena zvjezdicom i vaš pristanak za primanje informativnog materijala nije obavezan i njegovo nepružanje nema posljedica.

U svakom slučaju, čak i bez vašeg prethodnog pristanka, voditelj obrade može obrađivati vaše podatke u skladu sa zakonskim obvezama koje proizlaze iz zakonodavstva, propisa i zakona EU-a, za ostvarivanje prava u sudskim postupcima, za ostvarivanje vlastitih legitimnih interesa i u svim predviđenim slučajevima jer, ovisno o slučaju, u člancima 6. i 9. GDPR -a. Obrada se vrši i pomoću računala i u tiskanom obliku i uvijek uključuje provedbu sigurnosnih mjera predviđenih važećim zakonodavstvom.

Zašto i kako obrađujemo vaše podatke
Podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:

obrađivati zahtjeve koje podnosite s „Obrascem“, zatim vas kontaktirati ili putem njih dostaviti podatke. Pravni temelj za obradu osobnih podataka u tu svrhu je vaš pristanak (članak 6. stavak 1. točka (a) i članak 9. stavak 2. točka (a) GDPR-a) i izvršavanje ugovora u kojem ste strana kao subjekt podataka.
za upravljanje izvješćima o nepovoljnim događajima dostavljenim putem web stranice ili obrazaca. Pravni temelj za obradu u ove svrhe je vaš pristanak (članak 6. stavak 1. točka (a) i članak 9. stavak 2. točka (a) GDPR-a), kao i ostvarivanje bilo kakvog javnog interesa (članak 9. stavak 2. ( i) GDPR-a) i zakonske obveze;

osim toga, ali samo uz vaš izborni pristanak koji je pravna osnova obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR -a:

za primanje reklamnog materijala (izravni marketing) od nas.

Označavanjem odgovarajućih polja pristajete na obradu vaših podataka u ove svrhe.

Vaši se podaci u svakom slučaju mogu obrađivati, čak i bez vašeg pristanka, radi usklađenosti sa zakonom, propisima, zakonodavstvom EU-a (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a, radi dobivanja statističkih podataka o upotrebi web stranice i njegov ispravan rad (članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe).

Osobni podaci unose se u računalni sustav voditelja obrade u potpunoj sukladnosti sa zakonodavstvom o zaštiti podataka, uključujući profile sigurnosti i povjerljivosti, a temelje se na načelima dobre prakse, zakonitosti i transparentnosti u pogledu obrade.

Podaci se pohranjuju onoliko koliko je apsolutno potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. U svakom slučaju, kriterij koji se koristi za određivanje tog razdoblja temelji se na poštivanju rokova utvrđenih zakonom i načelima minimiziranja podataka, ograničenja pohrane i racionalnog upravljanja datotekama.

Svi vaši podaci bit će obrađeni u tiskanom obliku ili pomoću automatiziranih instrumenata, osiguravajući u svakom slučaju odgovarajuću razinu sigurnosti i povjerljivosti.

Načela primijenjena tijekom obrade
Ovlašteni smo za obradu vaših osobnih podataka radi pružanja prilagođenih usluga, u skladu sa zakonom (članak 6. stavak 1.b Uredbe (EU) 2016/679) i relevantnim nacionalnim provedbenim zakonom. Vaši se osobni podaci ne koriste u druge svrhe osim onih opisanih u Izjavi, osim ako ne dobijemo vaše prethodno dopuštenje, ili ako to nije potrebno ili dopušteno zakonom.

Osobni podaci obrađuju se na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.

Načelo proporcionalnosti primjenjuje se pri obradi osobnih podataka. Između ostalog, stvara obvezu ne prikupljanja osobnih podataka bez razloga.

Osobni podaci koji se koriste moraju biti točni i ažurirani.

Korišteni osobni podaci koji više nisu točni i potpuni trebaju se ispraviti ili izbrisati.

Osim u slučajevima u kojima postoji zakonska obveza čuvanja tijekom dužeg vremenskog razdoblja, osobni se podaci neće pohranjivati dulje vrijeme nego što je potrebno u svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni.

Obrada osobnih podataka vrši se prema načelima dobre namjere. To znači da se subjekti podataka mogu osloniti na obrađivače podataka da pokažu dubinsku provjeru o svim pitanjima obrade podataka.

Obrada osobnih podataka vrši se prema načelima dobre namjere. To znači da se subjekti podataka mogu osloniti na obrađivače da pokažu dubinsku provjeru o svim pitanjima obrade podataka.

Subjekti podataka čiji su osobni podaci obrađeni bit će obaviješteni na odgovarajući način, ako to zatraže. Konkretno, oni imaju pravo biti obaviješteni o svrhama u koje se njihovi podaci obrađuju, o vrsti podataka s kojima se odnose, kao io identitetu primatelja podataka. Po potrebi, subjekti podataka također imaju pravo zahtijevati ispravak, prijenos ili brisanje svojih podataka.

Gore navedena prava mogu se ograničiti samo ako je to ograničenje predviđeno zakonom. To je osobito istinito pri provođenju znanstvenih istraživanja.

Osobito, osobni podaci zaštićeni su od neovlaštenog otkrivanja i svake nezakonite obrade. Poduzete mjere osiguravaju razinu sigurnosti jednaku prirodi podataka koji se moraju zaštititi i rizicima koji mogu proizaći iz njihove obrade.

Voditelj obrade podataka odgovoran je za poštivanje i provedbu Uredbe EU 2016/679 i Nacionalnog provedbenog zakona.

Naši zaposlenici koji se bave obradom osobnih podataka ažurirani su i sukladno tome obučeni. Postupci za obradu osobnih podataka trećih strana prema sporazumu bit će postavljeni u pisanom obliku, osiguravajući da treća strana ugovornica sigurno obrađuje osobne podatke i da je u skladu s načelima navedenim u ovoj Izjavi i Općoj uredbi o zaštiti podataka EU-a. Ako se smatra da treća strana ne može pružiti zadovoljavajuću razinu sigurnosti osobnih podataka, raskinut ćemo suradnju.

Osobe koje imaju pristup podacima
Podaci se obrađuju elektronički i ručno, u skladu s postupcima i praksom vezanim uz gore navedene svrhe, te su dostupni osoblju voditelja obrade podataka koje je ovlašteno za obradu osobnih podataka te nadzornicima, a posebno zaposlenicima koji pripadaju sljedećim kategorije: tehničko osoblje, osoblje za informacije i sigurnost mreže i administrativno osoblje, kao i drugi članovi osoblja koji moraju obraditi podatke za obavljanje svojih dužnosti.

Podaci se također mogu otkriti zemljama izvan Europske unije („treće zemlje“): i) institucijama, tijelima, javnim tijelima u institucionalne svrhe, ii) stručnjacima, neovisnim savjetnicima – bilo da rade pojedinačno ili kolektivno – i drugim trećim stranama i pružatelji usluga koji pružatelju obrade podataka pružaju komercijalne, stručne ili tehničke usluge potrebne za rad web stranice (npr. pružanje IT usluga i računalstvo u oblaku) u gore navedene svrhe i za podršku voditelju obrade podataka u pružanju usluga koje ste zatražili, iii) trećim stranama u slučaju spajanja, stjecanja, prijenosa trgovačkih društava ili njihovih podružnica, revizija ili drugih izvanrednih radnji

Spomenuti primatelji primaju samo potrebne podatke za svoje funkcije i propisno poduzimaju njihovu obradu samo u gore navedene svrhe iu skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Podaci se također mogu s vremena na vrijeme otkriti drugim pravnim primateljima kako je utvrđeno važećim zakonom.
Iznimno od gore navedenog, Podaci se neće otkriti trećim stranama, fizičkim ili pravnim osobama, koje ne obavljaju komercijalne, profesionalne ili tehničke dužnosti za voditelja obrade podataka i neće se širiti. Primatelji podataka obrađivat će podatke, prema potrebi, kao voditelji podataka, obrađivači podataka ili ovlaštene osobe za obradu osobnih podataka u gore navedene svrhe i u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

U pogledu prijenosa podataka izvan EU, čak i u zemlje čiji zakoni ne jamče istu razinu zaštite privatnosti podataka koju propisuje zakon EU-a, voditelj obrade obavještava da će se prijenos u svakom slučaju dogoditi putem metoda koje dopušta GDPR, na primjer, na primjer na temelju pristanka korisnika, na temelju standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija, odabirom stranaka koje sudjeluju u međunarodnim programima za slobodno kretanje podataka (npr. EU-US Privacy Shield) ili koje se provode u zemljama koje Europska komisija smatra sigurnima.

Vaša prava
Ako želite, možete u bilo kojem trenutku zatražiti ostvarivanje prava navedenih u člancima 15-22 GDPR-a, kako biste bili obaviješteni o vašim osobnim podacima koje posjedujemo mi, njihovi primatelji, svrsi njihovog čuvanja i obrade, kao i kao izmjenu, ispravak ili brisanje iste, slanjem odgovarajuće e-pošte na gore navedene adrese, s adrese e-pošte koju ste naveli, popunjavanjem odgovarajuće aplikacije koju vam može odobriti voditelj obrade s priložena kopija vaše osobne iskaznice.

Također imate pravo pregledati osobne podatke koje posjedujemo i općenito iskoristiti sva prava predviđena zakonom za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koje otkrijete voditelju obrade podataka putem web stranice, bilo tijekom registracije ili u kasnijoj fazi, prikupljaju se i koriste i obrađuju u skladu s važećim odredbama o zaštiti osobnih podataka nove Europske opće uredbe o zaštiti podataka (EU ) 2016/679.

Detaljno pridržavate sljedeća prava:

Pravo na informacije o vašim osobnim podacima: Na vaš zahtjev pružit ćemo vam podatke o osobnim podacima koje imamo o vama.

Pravo na ispravak i dopunu vaših osobnih podataka: Ako nas obavijestite, ispravit ćemo sve netočne osobne podatke koji se odnose na vas. Popunit ćemo nepotpune podatke ako nas obavijestite, pod uvjetom da su ti podaci nužni za potrebe obrade vaših podataka.
Pravo na brisanje vaših osobnih podataka: Na vaš zahtjev izbrisat ćemo osobne podatke koje imamo o vama. Međutim, neki će se podaci izbrisati tek nakon određenog razdoblja čuvanja, na primjer zato što smo u nekim slučajevima prema zakonu dužni čuvati podatke ili zato što su ti podaci potrebni za ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama.

Pravo na blokiranje vaših osobnih podataka: U nekim slučajevima predviđenim zakonom blokirat ćemo vaše podatke ako to zatražite. Daljnja obrada blokiranih podataka događa se samo u vrlo ograničenom opsegu.

Pravo na povlačenje privole: U bilo kojem trenutku možete povući privolu za obradu vaših osobnih podataka u budućnosti. Ova radnja ne utječe na legitimnost obrade vaših podataka, sve dok se vaš pristanak ne povuče.

Vaše pravo na prigovor na obradu vaših podataka: U bilo kojem trenutku možete se usprotiviti obradi vaših osobnih podataka u budućnosti, ako vaše podatke obrađujemo na temelju jedne od pravnih osnova predviđenih člankom 6. (1e ili 1f) Uredbe (EU) 2016/679. Ako se usprotivite, prestat ćemo s obradom vaših podataka, pod uvjetom da nema legitimnih razloga za daljnju obradu. Obrada vaših podataka u reklamne svrhe ne predstavlja legitiman razlog.

Sigurnost osobnih podataka
Voditelj obrade provodi posebne tehničke i organizacijske sigurnosne postupke kako bi zaštitio osobne podatke i podatke od gubitka, zlouporabe, izmjene ili uništenja. Naši suradnici koji nas podržavaju u radu ove web stranice također se pridržavaju ovih odredbi.
Voditelj obrade čini sve razumne napore da zadrži prikupljene osobne podatke samo u razdoblju za koje su ti podaci potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili dok se ne zatraži njihovo brisanje (ako se to dogodi ranije), osim ako se nastavi zadržati ih u skladu s važećim zakonodavstvom.

Recenzije izjave
Zadržavamo pravo povremeno mijenjati ili revidirati ovu izjavu, prema vlastitom nahođenju. U slučaju da se izvrše promjene, voditelj obrade podataka zabilježit će datum dopune ili izmjene ove izjave i za vas će važiti ažurirana izjava od tog datuma. Pozivamo vas da povremeno pregledate ovu Izjavu kako biste provjerili ima li promjena u načinu na koji postupamo s vašim osobnim podacima.

Ovo je izjava o usklađenosti s odredbama Uredbe EU 2016/679 i Nacionalnog provedbenog zakona.

25.6.2020