Paper Care

Kompanija Paper Care od 1969. godine jedini je zastupnik Store Enso i postigla je odlične rezultate na svim tržištima. Počevši od Grčke, a zatim i na Kipru i u Turskoj.Danas je njena delatnost rasprostranjena u nekoliko zemalja sveta.

Od 2017. godine njen asortiman je dostupan na tržištima Gruzije, Azerbajdžana, Armenije i Turkmenistana. Cilj naše kompanije je ući na ova tržišta sa svojim proizvodima, jer verujemo da su to rastuća i perspektivna tržišta. Štaviše, postizanje ovog cilja je izazov koji smo prihvatili uzimajući u obzir dobrobit Stora Enso i razvoj ovih tržišta.