Paper Care

От 1969 г. Paper Care Company е единственият представител на Stora Enso и постигна изключителни постижения на всички налични пазари, започвайки от Гърция, а след това добавяйки Кипър и Турция. Днес дейността й е разширена в няколко страни по света.Днес дейността му е разширена в няколко страни по света.

От 2017 г. продуктовата й гама е достъпна на пазарите на Грузия, Азербайджан, Армения и Туркменистан. Целта на нашата компания е да проникнем на тези места с нашите продукти, тъй като вярваме, че става дума за нарастващи и обещаващи пазари. Освен това, постигането на тази цел е предизвикателство, което приехме, като взехме предвид ползата за Stora Enso и развитието на тези пазари.