ODELJENJE ZA PROIZVODNJU KARTONSKE AMBALAŽE

Stora Ensο

Stora Ensο svojim klijentima nudi visokokvalitetne proizvode i inovativna rešenja koja mogu optimizovati izgled ambalaže na tržištu i za korisnike.

Obim i raspon aktivnosti Stora Enso daju nam mogućnost da ponudimo fleksibilan izbor proizvoda i rešenja za različite primene te da opslužujemo svoje kupce širom sveta.

Različiti kvaliteti kartona koji se koriste za proizvodnju naših proizvoda nude odličnu čvrstoću, mogućnost štampanja i karaktristike visoke produktivnosti, što omogućava da na našim ambalažnm materijalima budu prikazane informacije.

Serija kartona Stora Enso sastoji se od širokog izbora kako kvaliteta, tako i vrste polimernih premaza (PE, PP, PET, BIO, METALIZOVANI proizvodi).

Naši najsavremeniji mlinovi za celulozu i kartone u kombinaciji s visoko obučenim osobljem osiguravaju dosledan kvalitet proizvoda i brzu isporuku kupcima.

 
Poslovna jedinica za kartonsku ambalažu:
  • Glavno pakovanje
  • PFarmaceutska ambalaža (kartonizuzetno visokog kvaliteta higijenom na linijama za pakovanje u farmaceutskoj industriji)
  • Karton za hranu (kartoni s PE/PP/PET)
  • Čokolada i slatkiši
  • Karton za cigarete (karton za poklopce i spoljašnji omot)
  • Grafički kartoni (kartoni za korice)
Ambalaža za pakovanje tečnih proizvoda
Poslovna jedinica

Kartoni pogodni za pakovanje tečnosti, kao što su mleka, sokovi itd.