Stora Enso

Stora Enso je vodeća svetska kompanija koja pruža integrisana rešenja na području proizvodnje ambalaže, biomaterijala, proizvoda od drva i papira od recikliranih materijala.

Stora Enso zapošljava oko 26.000 ljudi u više od 35 zemalja. Štaviše, članica je i helsinške i stokholmske berze, a prihodi od prodaje dostigli su 10,0 milijardi evra u 2015. s EBIT-om od 915 miliona evra.

Asortiman uključuje proizvode koji pokrivaju uobičajene potrebe preduzeća i ljudi, a koji su ekološki prihvatljivi. Konkretno, kompanija snabdeva tržište proizvodima koji su proizvedeni primenom alternativnih rešenja, poput proizvoda od obnovljivih materijala koji imaju manju emisiju ugljen-dioksida.TGlavni cilj kompanije je povećati kvalitet proizvoda počevši od faze proizvodnje do gotovog proizvoda. Zato se stalno razvijaju novi proizvodi i usluge, zasnovani na drvetu i drugim obnovljivim materijalima, zamenjujući mineralne materijale. Konkretno, njena delatnost je usmjerena na razvoj inovativnih rešenja za ambalaže od vlakana, celuloze, biomaterijala i drugih održivih proizvodnih rešenja.

Bazu klijenata Stora Enso grupe čini širok raspon izdavača, maloprodajnih trgovina, vlasnika robnih marki, štamparija, trgovaca i građevinskih firmi.